Büszkeségeink

Boldog Gerhardinger Terézia-díj

„Amikor Téged a Boldogasszony Iskolanővérek végzős diákjai közül megtisztelünk a rendalapítónak emléket állító kitüntetéssel, elismerjük, hogy az itt töltött évek alatt kiemelkedő módon tettél tanúságot emberségről, keresztény értékekről. Boldog Terézia anyához hasonlóan latba vetetted képességeidet, tehetségedet a közösség javára, érzékenyen válaszoltál a környezetedben felmerülő szükségletekre, és életigenlő magatartásoddal hozzájárultál az otthonos, baráti légkör megteremtéséhez.”

Tanuló részére:

2019    Vilmos Etelka, Losonczi Gréta
2018    Kovács-Krassói Panna, Balla Noémi
2017     Noé Rebeka, Vilmos Réka
2016     Polyák Eszter, Zsolt Réka
2015     Velkey Nóra
2014     Balogh Boglárka, Velkey Réka, Olgyai Klára

Pedagógus részére - 2015-ben, a tartomány által alapított legmagasabb díj:

2017     Némethné Benedek Gyöngyi, Dr. Szűcsné Kopasz Kinga
2016     Fogarasiné Pálvölgyi Márta tanítónő
2015     Himer Andrásné tanítónő
Tartományfőnöki dicséret

2019    Gyurcsik Máté, Vízhányó József, Tamaskó Zsolt
2018     Nádor Zea Afrika, Reisz József
2017     Faltum Fanni, Gellér Blanka, Papp Krisztina, Pálfai Anna
2016     Király Edit, Rácz Zsuzsanna
2014     Péter Zsanett, Szeles Ágnes
Karolina-díj

2004 óta azon végzős (8. vagy 12. évfolyamos) diákjaink kapnak Karolina-díjat, akik odaadó munkájukkal, közösségért végzett tevékenységükkel, kimagasló tanulmányi eredményükkel iskolánk jó hírét erősítették, és akiket a többi diák számára példaként mutathatunk. 

 

Általános Iskola

Gimnázium

2019      

2018

 Bella Gellért

Piller Mimi,  Soós Judit

Kalocsai Veronika, Csizmazia Réka

2017

 

Kovács Judit, Mezey Anna, Németh Viktória

2016

Rosztóczy Csaba 

Berkeszi Abigél, Pataki Fanni

2015

 

János Beatrix, Pataki Bernadett

2014

Kapás Karola, Sipos Fanni Emma

Horváth Zsuzsanna, Lehoczki Lili, Flaisz Nóra

2013

Kadocsa Veronika

Ködmön Rita, Tornyai Dóra, Tóth Barbara, Szentgyörgyvári Laura, Pántya Bernadett

2012

Szalai Lujza, Márton Ágnes

Kaszper Blanka, Szántusz Noémi és Tombácz Dóra 

2011

Csontos Angelika, Papp Tibor, Jagri Ádám

2009

Polanek Evelin, Váradi Lilla

2008

Mihálffy Eszter

2006

Barta Borbála

2005

Németh Tibor, Mihálffy Orsolya

2004

Kálmán AnnamáriaIgazgatói dicsérő oklevél

2019    Sztathatosz Sebestyén, Szalai Dénes,  Szabó Nóra, Ótott Rózi,  Tisóczki Melinda, Vikor Anna, Noé Benedek,  Tanács Patrik, Adamecz András 
2018    Futó Ágota, Kalmár Anett, Hegedűs Inez, Fejes Dominika
2017     Kósa Sára, Bene Viola, Kőröshegyi Viktória, Gyuránki Leonóra, Papp Teodóra
Aranykréta-díj

2019      Horváth Tamás
2018      Blahó Bence
2017       Olasz Csaba
2016       Bánné Dely Zsófia
2015       Kéri László
2014       
Horváthné Hodács Zsuzsanna
Pro Karolina-díj

A 2015-ben Balogh Elemér és felesége, Ágnes valamint Gonda István és felesége, Éva által alapított díjat az a végzős diák kaphatja, aki megtestesíti mindazokat az erényeket, amelyet az iskola közösségében értékként jelenik meg.

2017     Noé Rebeka
2016     Polyák Eszter
2015     Velkey Nóra
Morus-díj

Egy közéleti-jellegű elismerés katolikus középiskolák diákjai számára. Azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatják, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények. Olyan tanulók jelölhetők Morus-díjra, akik kiemelkedően sokat tettek az iskolán belüli hallgatói közéletért. Ez megnyilvánulhat programok szervezésében, érdekképviseleti munkában, civil szervezeti tevékenységben, diák újságírásban, egyházi kapcsolatok elmélyítésében, lelki programok megvalósításában, közösségi fórumok és ünnepségek szervezésében, diákparlamenti munkában, vitaestek létrehozásában, helyi ügyek felkarolásában, az állampolgári ismeretek terjesztésében, illetve bármilyen más közösségépítő vagy közéleti tevékenységben.

A Morus-díj kuratóriuma, melynek elnöke Kiss-Rigó László püspök, tagjai pedig Blanckenstein Miklós pápai prelátus, Gábor Miklós, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke, Párdányi Miklós, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár, valamint Stágel Bence országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke.

2017
Vilmos Réka, Mezey Anna

2015
Velkey Nóra

2012
Kiss Tekla 
Süli Suzanna 


Balogh Dorottya-díj

A fiatalon, külföldön elhunyt Balogh Dorottya életét és tudását az elnyomott, szenvedő gyermekek életkörülményeinek javítására szentelte.
Leánya emlékére édesapja alapítványt tett, s az alapítványi okiratban azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy az iskolanővérek tanítványai közül évente olyan végzős diákokat részesítsünk ebben a jutalomban, akik főleg humánus magatartásukkal, keresztény emberségükkel, mások gondja iránti fogékonyságukkal, segítőkészségükkel tűnnek ki társaik közül.

A tantestület évente a következő végzős diákoknak ítélte a jutalmat:
2012Kiss Tekla és Balogh Réka
2011Rutai Júlia és Balla Viktória
2010Kiss Eszter, Szebellédi Nóra és Szebellédi Viktória
2008Demus Orsolya és Erdei Anna
2006Mayer Petra és Valaczka Ilona
2005Szögi Szilvia és Horváth Georgina
2004


Rasztik Viktória és Lepár Lívia