Demokráciajáték

2019.11.13. DEMOKRÁCIAJÁTÉK BUDAPESTEN
2019. november 13-án a 11.A osztály, valamint a 11.B osztály néhány képviselője
Budapesten az Országházban az ún. Demokráciajátékon vett részt. A programon egyszerre
négy középiskola vesz részt, melyek egy-egy frakciót alkotnak. A budapesti program során a
valódi törvényalkotási folyamatot játsszuk el egészen valósághű módon: volt plenáris ülés
benne vezérszónoki felszólalásokkal, majd ezt követően részletes vita a módosítókról a
bizottságokban, a Törvényalkotási Bizottság ülése, záró vita és szavazás a törvényről, amit
sajtótájékoztató követett.
Mi az Ősz-Ülők Társasága nevű párt képviseletében ültünk az Országház felsőházi
üléstermében mint kormánypárti frakció. A programon való részvételt nagyon sok és intenzív
felkészülés előzte meg. Az Országgyűlés munkatársai minden szükséges anyagot elküldtek
nekünk a felkészüléshez. Legelső lépésként megismerkedtünk a frakciónkkal, annak
világszemléletével, politikai céljaival, az Országgyűlés működésével, a parlamenti munkával
és tisztségviselőkkel, stb. Előre megkaptuk a törvényjavaslat szövegét is, melyről vitázni
kellett. Ennek témája a környezettudatos fogyasztás volt. Megismertük a törvény szövegét,
majd a törvényhez egy módosító javaslatot készítettünk.
A célunk természetesen az volt, hogy a saját módosító javaslatunkat el tudjuk fogadtatni a
többi frakcióval és a törvényjavaslatot a mi szövegünk alapján fogadja el az Országgyűlés. A
politika azonban nem csak a vitákról szól, hanem a kompromisszumokról is. Ezért mi is
támogattuk azokat a frakciókat és a módosítójukat, akik minket is támogatnak. A végén a
törvényjavaslatot elfogadta az Tisztelt Ház, a mi frakciónk pedig elégedett lehetett, hiszen a
célunkat elértük: a mi módosításunkkal fogadta el a T. Ház a T/15. sz. törvényjavaslatot.
Nagy élmény volt számunkra az Országház falai között mozogni, a valódi bizottsági
termekben a székekben ülni, ahol a valóságban is a politikusok ülnek és dolgoznak.
Átélhettük, hogy a törvényalkotás folyamata igen bonyolult, nehézkes és nem kevés szakmai
tudásra, háttérismeretre, valamint szónoki képességekre is szüksége van valakinek ahhoz,
hogy egy parlamenti vitában megállja a helyét.
Az Országgyűlés több tisztségviselőjét mi, azaz az Ősz-ülők Társasága nevű kormánypárti
frakció adta:
- az Országgyűlés elnöke: Perényi Hajnalka
- az Országgyűlés jegyzője: Kalocsai Nóra
- a Törvényalkotási Bizottság elnöke: Komáromi Lilla
- a Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke: Kozma Anita
- vezérszónok: Tóth Jakab
- frakcióvezető: Csanádi László
- frakcióvezető-helyettes: Fábián Berta
- frakció szóvivők: Váraljai Bori és Papp Dániel voltak.
Az őket segítő képviselők is szép munkát végeztek.
Fárasztó nap volt, ez nem kérdés, azonban hálásak lehetünk felkészítő tanárainknak, Mezeyné
Szatmári Tímea tanárnőnek és Bencsik Róbert tanár úrnak, hogy felkészítettek minket a
Demokráciajátékra, elkísérték a képviselő hölgyeket és urakat az Országházba és végig
segítettek minket.
Tóth Jakab 11.A
vezérszónok
Az eseményen készült fotók megtekinthetők a Demokráciajáték facebook oldalán  ide
kattintva.
Comments