EFOP3.2.3-17-2017-00014

Projekt bemutatása

Beszámoló 2018/2019-es tanév
Ez a tanév a továbbképzésekről és a programcsomagok fejlesztéséről, a programcsomagok bevezetéséről szólt. 8
tanár kolléga valósítja meg a vállalat programokat: Ferentziné Lovász Márta szövegértés Lego eszközökkel, Vig Ilona
és Magos Gábor matematikai kompetenciafejlesztés Geomatech programokkal, Zsováné Palotai
Gabriella és Kisházi Gábor problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Lego WE Do eszközökkel, Tóth
Károlyné felsős természettudományos kompetenciafejlesztés Geomatech programmal, Berta Zsófia
Dinamika fejlesztése, Tarczal-Márta Edit matematikai kompetenciafejlesztés Geomatech programmal
és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Lego EV3 eszközökkel.
A program során a kollégák összesen 90 db óravázlatot vagy óratervet vagy projektet fejlesztettek
digitális tartalommal és a projekt elkövetkező 2 évében még 180 kerül fejlesztésre. Az intézményben
számos esemény is megvalósult a tanév során, a szülők és a tanulók biztonságos internethasználatával kapcsolatban.
Ez a nagyszerű munka fog a következő 2 tanévben folytatódni.
Internetbiztonsági előadások
2018. szeptember 21-én 17 óra
„A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” EFOP-3.2.3-17-2017-00014  pályázat keretében
dr. Baracsi Katalin családjogi  és internetjogász előadása a Karolinában: Internetbiztonság, internetes zaklatás.

Szeptember 28-án 17 órakor  Noé Zoltán tartott előadást a szülőknek a gyakorlati teendőkről
az internetbiztonság témakörében: Szülői kontroll a gyakorlatban.pdf

Digitális témahéten április 8-12. Biztonságos netezésről és az internetes zaklatásról tartottak több előadást, foglalkozást a Telenor önkéntesei. Az órán a gyerekek egy zaklatásról szóló videó szerepelőit elemezték csoportonként 1-1 szereplőt,

vizsgálva annak felelősségét. Belehelyezkedve a szerepébe, hogy ők mit tettek volna másként.

Beszámoló 2019/2020

Workshop

A rendezvény időpontja: 2019. november 8. (péntek) 15.00 – 17.00 volt.

A rendezvény helyszíne: Karolina Óvoda, Általános Iskola,  Gimnázium, AMI és Kollégium (röviden Karolina) Terézia terme, Szeged, Szentháromság u. 70-76.

RÉSZLETES PROGRAM:

15:00 - 15:10  A digitális fejlesztések keretrendszere a Karolinában - Kisvárdainé Dusa Mária - EFOP 3.2.3-17 digitális asszisztens

15.10 - 15.25  Az eDia rendszer alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás hatékonyságának segítése érdekében - Pásztor Attila - tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

15.25 - 15.45 Digitális oktatás a HiperSuliban - Varga Krisztina HiperSuli iskolai koordinátor
15.45 - 17.00
- Csoportmunka matematika órán IKT eszközökkel - Tarczal-Márta Edit tanár (Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium)
- Kooperatív tanulásszervezés, differenciálás IKT eszközökkel az alsós matematikai órákon - Vig Ilona tanító (Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium)
- Oktatás LegoWedo eszközzel környezetismeret órán -  Zsováné Palotai Gabriella, Kisházi Gábor tanítók (Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium)
- Digitàlis differenciàlàs - Tóth Károlyné tanár (Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium)
A rendezvény az EFOP-3.2.3-17-2017-00014 számú projekt támogatásával valósul meg.

    

Internetbiztonsági előadások
2019. december 9-én a szülőknek szerveztünk előadást: Gyermek, szülő és internetbiztonság címmel

Előadó: Kothencz Erzsébet digitális mentor és szaktanácsadó
ć
Mária Kisvárdainé Dusa,
2019. nov. 12. 0:02
Comments