Galéria‎ > ‎2013/2014‎ > ‎

Adventi lelki nap

A lelki napot megelőző este szentgyónás és virrasztás lehetősége várta a szülőket, diákokat, volt diákokat a kápolnába este 6-9-ig. A lelki napokon a 8-14.00-ig tartó időszakban az osztályfőnökök, vagy az általuk hívott vendég tartotta a lelki napot, majd zenés áhitatra volt lehetőség a kápolnába, melyen a Művészeti iskolások szolgáltatták a zenét.

2013. december 4.

1. c osztály
A napot vezették: Gábor Tamás hitoktató és felesége Gábor-Kneip Rita pedagógia szakos egyetemi hallgató. A „Jóisten szemében mindenki értékes” témát járták körül Max Lucado: „Értékes vagy” című meséje alapján.
A reggeli ima után ismerkedő játékokkal hangolódtunk rá a közös munkára. A gyerekek nyitottak voltak a csoportvezetők felé, könnyen lehetett őket motiválni a számukra újdonságot jelentő feladatokra is. Figyelmesen hallgatták a történetet, amit az adott szempontok alapján beszélgető körben magukra vonatkoztattak. Drámapedagógiai játékokkal egyre mélyebben megérintődtek, majd rajzokkal mutatták be, hogy milyen értékeket fedeztek fel magukban. A bizalmi játékok során pedig egyre inkább megtapasztalták azt, hogy rábízhatják magukat a társukra, és azt is, hogy milyen jó, ha valaki megbízik bennük.
A közös étkezések is egyre közelebb hozták a csoportvezetőket az osztályhoz. Kiscsoportos beszélgetéseket kézműves foglalkozás követte. Kincses dobozt készítettek amibe olyan „talentumokat” gyűjtenek majd, amit az adventi időszakban mások javára kamatoztatnak.
Az adventi koszorú fénye mellett ünnepváró hangulatban tanultunk dalokat, majd „gyöngyfűzés” keretében osztották meg egymással és velünk élményeiket.
Nekünk, az osztályban tanító pedagógusoknak sokat jelentett, hogy láthattuk a gyerekek lelkesedését a nap folyamán. Büszkék voltunk rájuk, mikor azt tapasztaltuk, hogy a vendégekkel udvariasak, ugyanakkor közvetlenek, szívesen vesznek részt új játékokban, segítik egymást, de már mernek segítséget is kérni, ha valamiben elakadnak.
Egymás „címkézése” helyett a kölcsönös elfogadás, segítés fontosságát hangsúlyoztuk. A záró körben mindenki pozitív visszajelzéssel ajándékozott meg bennünket.
Reméljük, hogy konfliktusok megoldásához kapott mintákat jól alkalmazzák majd a gyerekek a hétköznapokban is.

https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032182265275897377?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032182265275897377?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032182265275897377?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032182265275897377?banner=pwa

2. a osztály

Örömmel és izgalommal vártuk ezt a napot, mindannyian éreztük, szükségünk van egy kis megállásra, szükségünk van arra, hogy Jézusra és egymásra figyeljünk. Ebben egy fiatalember, Török Péter volt a segítségünkre.
Már az ismerkedés játékos volt, s a játék, jókedv végigkísérte a napot. Beszélgettünk az adventről, karácsonyról, elgondolkodtató meséket, történeteket hallgattunk, közösen rajzoltunk, színeztünk. Eljátszottuk a betlehemi történetet. A zene, a dal sem maradt el! Kicsiny kis fényemmel világítani fogok! – énekeltük lelkesen.
Ez a lelkesedés, ez a fény, reméljük, elkísér bennünket egész adventben, egész életünkben! Krisztina néni, Gabi néni és a gyerekek

https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032183844606781617?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032183844606781617?banner=pwa

2. b osztály

A 2.b. osztály lelki napját a 2 osztálytanító vezette. A reggeli ráhangolódás ének tanulással, ill. gyakorlással kezdődött. Utána két rövid filmet néztünk meg Jézus életének eseményeiből. Ezt Szentírás olvasása, és a részletek megbeszélése követte ebéd-időig. Délután kézműves foglalkozást tartottunk, ahol Betlehem készítése folyt. Ezután részt vettünk a gyerekek koncertjén a Kápolnában.
A napot az osztálymisére készülvén ismét ének-gyakorlás zárta.

3. a osztály
Az osztályunk adventi készületéhez két diákunk hitoktató édesanyját (Novák Máriát és Bögi Veronikát) hívtuk meg.
A Magos Gábor bácsi hittanos anyagához és filmnézéséhez kapcsolódva József történetét dolgoztuk fel az osztállyal.
Egy mutogatós, játékos reggeli imádság megtanulásával kezdtük a napot: hol keressük az Istent és honnan érkezik ehhez képest.
Aztán térbeli távolságot kerestünk az adventi koszorútól, s evvel megkerestük magunkban, s el is helyezkedtünk aszerint - a koszorútól kiindulva-, hogy mennyire távoli vagy közeli esemény számunkra az adventi időszak . Többünket meghallgattunk, miért állt az adott helyre. Az adventre való készületünket egy szív alakú szirmokból álló virág kivágásával, színezésével és felfüggesztéséhez szükséges kilyukasztással folytattuk. A karácsonyig tartó időszakban minden hétre más kiválasztott osztálytárs nevét írták bele a gyerekek. A feladatuk pedig minél több észrevétlen jócselekedet megvalósítása.
Dramatizálással eljátszottuk Ráhel, Jákob és legkisebb fiuk, József családját, s a gyerekeket arra kértük, próbáljanak beférkőzni, s a kivételes helyzetű József helyét megtapasztalni. A játék végén megbeszéltük, milyen érzésük volt Józsefet látva, illetve kinek sikerült beférkőznie a „családba”, s hogyan fogadták a kint rekedtség érzését. Ebből előtűntek azok a jellemvonások , hogy kik küzdenek, kik erőszakosabbak, kik azok, akik lemondanak a megvalósításról, kik a szelídek egyes gyerekek közül.
Megkértük a gyerekeket, hogy írják le, hogyan éreznek József (a kiválasztott) iránt: kérik valamire, átkozzák, ha haragszanak rá, mit mondanának neki….
Majd a történet folytatásaképp formáltunk egy jelképes kutat, ahova száműztük Józsefet, vagyis egyesével minden gyereket, hogy a szemét bekötve, a többi gyerek haragos mondatának egyszerre kiabálását hallva önmaga is megtapasztalja, hogy nem szeretik, mint Józsefet a testvérei. A játék nagy hatással volt minden gyerekre. Átélhették a kitaszítottságot.
Az ebédet követően megrendeztük József életének azt a jelenetét, hogy eladják rabszolgának.
Kezeiket madzaggal összekötöttük, szemükre sálat kötöttünk, s kiskerítésen átvonszolva és bokrok, fák között botorkálva vándoroltak egymásra utalva. A madzag hol szorította a kezüket, ha nagyon eltávolodtak egymástól, s nem támogatták egymást, hol pedig segítette a közös út megtételében.
Aztán megbeszéltük a közösen átélt élmény tapasztalatait, majd kiscsoportokra osztódtunk, s a rabszolga-megkötözöttség játékot továbbgondolva megbeszéltük, hogy mi lyen megkötözöttségek kötnek meg a valóságban.
József az ószövetségi történetben álmot látott, s ennek mintájára minden gyerek miközben „aludt” álomkártyát kapott a kezébe, amely neki szóló személyes üzenet. Tudja-e a megfejtését? Felolvasták mindannyian, amit kaptak, majd a nap végén visszatértünk rá, mit jelent a számára a kapott szentírási idézet.
A lelkigyakorlat zárásaképp mindenkit megkértünk, hogy kérjen bocsánatot a másiktól, amiért csúnyát kiabált rá, mikor a másik a kútban volt. Így kiengesztelődéssel zárult a nap, hiszen mindenki párban mindenkivel kibékült, s ebbe az osztályban lévő korábbi feszültségek, megnemértések, indulatok megbeszélései és bocsánatkérései is belekerültek.

8. b osztály
Az általános iskolai lelki napot a 8.b osztály a Szent József Jezsuita lelkészségen töltötte. A programot Hess István atya vezetésével alaposan előkészítettük. A gyerekeket már reggel három csoportba rendeztük, és egész délelőtt így kellett dolgozniuk egymástól elkülönített három helyiségben. Mindhárom kiscsoport relaxációs gyakorlattal kezdte a délelőttöt, majd képek alapján fogalmazták meg érzéseiket és gondolataikat. Néhány bizalomjáték után csoportdinamikai szerepjáték következett. Feloldódott feszültségek, mosolyra derült arcok, önfeledt együttlét, őszinte megnyilatkozások jellemezték az együtt töltött időt, melyet gyónási lehetőség és bűnbánati liturgia zárt.

2013. december 13.

5.A osztály

https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032183995618600609?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032183995618600609?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032183995618600609?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032183995618600609?banner=pwa

8. A osztály

Az adventi lelki nap témájában illeszkedett a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0139 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák C2.3. Modul programcsomagjából választott, „Szegénységetekkel zavarba hoztok minket” elnevezésű programajánláshoz.
A nap részét képezte Csilla nővér (SSND) Anyagias világunk témakörben tartott blokkja, és a Havas Boldogasszony templom és ferences rendház „túrája”, melyet Mátyás testvér (OFM) vezetett.
A lelkigyakorlatot a szegénység, a választott szegénység, az anyagias világ és a szerzetesség témái köré építettük.
A napot megtoldottuk, a megelőző délutánnal, ekkor került sor Franco Zeffirelli Napfivér, holdnővér c. filmjének vetítésére, és kiegészítettük a 13-i napot az esti, már fakultatív tevékenységgel, egy szegénykonyhás vacsora ideje alatti jelenléttel.
Diákok beszámolóiból:
„A délelőtt folyamán Csilla nővérrel az anyagias világról, a pénzről beszélgettünk. Számomra a délután programja volt kiemelkedő, egy ferences szerzetes beszélt nekünk a közösségük múltjáról, mesélt hivatásáról és mindennapjaikról, ezek után körbevezetett minket a kolostorban.” Vass Mirjam
„Nagyon tetszett az Assisi Szent Ferenc életéről szóló film.” Maczej Alexandra
„A film érdekes volt, miután beszéltünk pénteken róla, jobban megértettem a mondanivalóját.” Bálint Orsolya
„Mikor a szegénykonyhán mézeskalácsot osztottunk és az emberek csillogó szemmel fogadták el azt a kis ajándékot, nagyon jó érzés támadt bennem. Mikor először megláttam egy éppen sorba álló kisgyereket, nagy szomorúság töltött el, mert tudtam, hogy neki nagyon rossz lehet előttünk sorba állnia, mert mi persze szép, tiszta, új ruhákban voltunk, ő pedig annak örül, ha van valami esti betevője.” Takács Valentina
„Nagyon jó hangulat uralkodott a szegénykonyhán, ami számomra egy kicsit meglepő volt, ugyanakkor jó érzéssel töltött el, örülök, hogy egy picit szebbé tehettük ennek a sok embernek az estéjét.” Kovács-Krassói Panna

https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6047765551330815457?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6047765551330815457?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6047765551330815457?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6047765551330815457?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6047765551330815457?banner=pwa


9. B osztály

Nagyon jó lelkigyakorlatunk volt, amit Nagy Mariann, egy háromgyermekes édesanya tartott egy 21 éves egyetemista lány segítségével.
Sokat játszottunk és beszélgettünk az általunk kiválasztott témákról. Mindenki megnyílt az osztály előtt. Jó volt, hogy a lelkigyakorlat vezető és segítője is nyíltan meséltek nekünk életükről, hallhattuk, hogy váltak felnőttekké, ami mélyen érintette az osztályt. Sok biztatást kaptunk és sok hasznos dolgot tudhattunk meg. Úgy érzem, hogy a legjobb pillanat mégis az volt, amikor átmentünk a Ferences templomba a kápolnába, ahol mindenki gyertyát gyújtott, magunkban imádkoztunk, majd közösen énekeltünk.
Már 13:00-kor abba kellett hagynunk a kellemes beszélgetést, mert a felsővárosi plébánián 14:00-kor egy karácsonyi műsort adtunk elő az időseknek. Amikor odaértünk a plébániára, már mindenki nagyon izgult, hogy minden rendben menjen és az időseknek is tetsszen az általunk összeállított műsor. 14:00-kor elkezdődött az előadás, ami nagyon jól sikerült. Igyekeztünk hangosan, jól artikuláltan beszélni, hogy értsenek minket az idős nénik és bácsik. A műsort egy általunk összeállított kvíz követett, amit mindenki nagyon élvezett. Az eredményhirdetés után mindenkinek ugyanazzal az ajándékkal kedveskedtünk: egy általunk készített képeslappal és egy mézeskaláccsal.
Az előadás után az egyik idős néni kedvéért közösen elénekeltük a „Szeressétek egymást gyerekek” c. dalt, amit néhány karácsonyi dal követett, amit az idősekkel együtt énekelt az osztály.
Két kedves bácsi odajött hozzánk, akikkel jót beszélgettünk és viccelődtünk.
Nagyon jól éreztük magunkat. Ez a nap tökéletes volt.
Hétfőn a műsort újra előadtunk a görög katolikus plébánián az időseknek, akik szintén nagyon jól érezték magukat.  

https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032186290525605089?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032186290525605089?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032186290525605089?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/100912155806148890358/albums/6032186290525605089?banner=pwa

Comments