Galéria‎ > ‎2018/2019‎ > ‎

Tehetség 7

A 2018/19-es tanévben is megrendeztük a nyolcosztályos új gimnazisták bemeneti mérését: a tehetséghetet. Magyarból, matematikából, természetismeretből és testnevelésből tartottak a kollégák játékos, csoportos foglakozásokat. Volt meseírás, társasjáték, magreptetés, ugrálókötelezés. Ezeken figyeltük meg a gyerekek tehetségterületeit: 


Pozitív
 énkép

Teljesít-
mény  mot.

Kre-ativi-tás
fej-lett-sége

Kom-mu-ni-
káció  fejl.

Nyelvi, szöveg értési int.

Logikai-mat.
int.

Zenei, esztétikai
int.

Mozgáskultú-ra
fejl.

Vezető sze-mé-lyi-ség

Precíz a végre-hajtás-ban

Segítőkész, figyelmes, szociálisan érzékeny

Koncentráció

A megfigyelések lesznek a további osztálymegbeszélések alapjai, amelyen a közösen dolgozzuk ki a tehetségek kibontakoztatásának lehetőségeit.

Köszönet minden gyereknek és közreműködő kollégának!

A képek egyikére kattintva az album további képei is megtekinthetők.

https://photos.app.goo.gl/9mAAzhDe4xAfxYKt7https://photos.app.goo.gl/9mAAzhDe4xAfxYKt7
https://photos.app.goo.gl/9mAAzhDe4xAfxYKt7
Comments