Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎Miben vagyunk mások?‎ > ‎

Egyéni tanulmányi utak

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz, amelynek kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra. A tanórákon az emelt szintű képzést nem tagozat formájában, hanem úgynevezett egyéni tanulmányi utak kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ez lehetővé teszi, hogy egy osztályon belül több fajta, akár egymástól eltérő tanulmányi területeken is magas szintű képzésben részesüljenek diákjaink heti plusz 2 órában a következő tantárgyakból: idegen nyelv, biológia, kémia, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem. Egy diák tanulmányi eredménytől függően maximum 2, esetleg 3 tantárgyból jelentkezhet specializációra (emelt szintű képzésre) 9. évfolyam végén szülővel és szaktanárokkal való egyeztetés után.
Comments