Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎Projektek‎ > ‎

Bázisiskola

Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. „Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című országos kiemelt program.

Mi a Bázisiskolai program célja?

Az Új Nemzedék Plusz program keretében megvalósuló Bázisiskolai program célja a diákok pályatervezését segítő intézményi program kialakítása és a csatlakozó intézmények hálózatba integrálása. A csatlakozó iskolákat az Új Nemzedék Plusz saját intézményükre szabott programokkal támogatja, amelyek segítik tanulóikat a pályatervezésben és a felnőtt életre való tudatos készülésben, életkori kérdéseik megoldásában, döntéseik meghozásában, építve az élményalapú, gyakorlatközpontú, informális tanulás módszereire.

Miről szól az Új Nemzedék Plusz program?

Az Új Nemzedék Plusz projektjavaslata a kormány egy évvel ezelőtt bemutatott ifjúságpolitikai keretprogramjában jelent meg először, hogy lehetőséget adjon egy régóta esedékes, átfogó ifjúsági fejlesztésnek. A projekt három dimenzióban fogalmaz meg célkitűzéseket: (1) ifjúsági szolgáltatások bővítése és kiszélesítése, (2) a végrehajtáshoz szükséges intézményi átalakítások, valamint (3) a célcsoport igényeihez illeszkedő kommunikációs csatornákon zajló, kétoldalú információáramlás biztosítása.

A program elsődlegesen a 12-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szólítja meg, akik már nem érzik magukat gyereknek, a felnőtté válás küszöbén állnak.

Ezért a közoktatásban fiatalok számára egy olyan komplex, támogatói programot ajánlunk fel, amely kellő információt, reális életviteli opciókat, orientációt nyújt pályadöntéseik meghozatalához, illetve felkészíti őket a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre, ami hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhat a fiatalkorúak körében tapasztalható munkanélküliség csökkenéséhez is.

A program gerincét az ifjúsági életpálya modell kialakítása és a gyakorlatba való bevezetése adja tanórai és órán kívüli keretek között, mely a tervek szerint eleinte 40 bázisiskolában, illetve 2015-re 400 képzésbe bevont pedagógus segítségével valósul meg. Az életpálya modell már 12 éves kortól segíti a pályadöntés meghozatalát, a felkészülést a továbbtanulásra, illetve erősíti a fiatalokban az öngondoskodás szemléletét és a felelősségvállalást.

Mire kínál lehetőséget a program?

Az iskolai program fő szakmai fókusza az pályatervezési és életvezetési kompetenciák fejlesztése. Ennek fő területei: önismeret és öngondoskodás, személyes és társas, a munkaerőpiac által elvárt készségek fejlesztése, képzési és munkaerőpiaci információk átadása.

Az életpálya-építés mellett a bekapcsolódó iskolák saját intézményi programjukban két további, kapcsolódó terület fejlesztését is választhatják:

- vállalkozói kompetenciafejlesztés

- kompetenciafejlesztés művészettel

Iskolánk 5 pedagógusa vesz részt jelenleg a bázisiskola programban: a vállalkozási ismeretek alprogramban Horváthné Hodács Zsuzsanna, Kéri László, az életpálya-építés alprogramban pedig Diószeghy Andrea, Komáromi Miklós, Gellénné Kunos Margit.

A program részeként 3-3 napos képzésen vettek részt Zánkán, majd bemutató órákon. A mi iskolánkban a 9.A és 9.B tartott bemutató órára 6 külső programrésztvevőt is vendégül láttunk. 
A foglalkozáson a Majális kooperatív módszerekkel történő előkészítését  láthatták.
Comments