Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎

Óvoda


  
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a Fát”

A gyökerek:

Az iskolanővérek óvodája 1934. október 2-án kezdte meg működését Szegeden a Szentháromság utca 65. alatt, Gyöngyösi M. Piroska tartományfőnök vezetésével iskolanővérek nevelték a kisdedeket. 1948- ban az államosítást követően önkormányzati óvodaként működött 1996-ig.

Ekkor a Szegény Iskolanővérek visszaigényelték az intézményt és először 3, majd négy, végül 5 csoportos óvodaként működtették és működik mind a mai napig. A régi óvodánk sajnos elavult és nem felelt meg már a kor elvárásainak.

Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő vezetésével több EU pályázat beadása után siker koronázta munkánkat. 2018 májusában sor került az új óvoda alapkő letételére, majd 2019. szeptember 4-én a gyermekeink birtokba vehették a kor igényének megfelelő gyönyörű új intézményt.

A jelen:

A Szent Őrzőangyalokról elnevezett Karolina Óvoda a Karolina intézmény legkisebb láncszeme. Az óvodában 10 óvodapedagógus és 6 dajka segíti a kicsinyeket a mindennapokban. Tágas, világos termekben fogadjuk a gyermekeket, minden teremhez külön mosdó és ötöző tartozik.

Modern fűtés, hűtés és árnyékolás teszi kellemessé a csoportok életét. A belső udvar és az árkád biztosítja a gyermekek számára a változatos játéktevékenységeket.

Gyermekképünk:

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A Keresztény szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit.

Óvodaképünk:

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az intézmény legalsó láncszeme.

Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.

Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

Az óvoda funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkció.

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Hitvallásunk:

„Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak, hinni

Ha a gyerekek hitelesen élnek,

Megtanulják, mit jelent szeretni,

A gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

Megtanulják megkeresni a szeretet a világban.”

(Dorothy Zaw Holtz: Egy élet a kezdetben c. vers.)

 

Célunk:

A gyermekek nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődésének segítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A jó szokások a gyermeki műveltség megalapozása, a játék, mint elsődleges és meghatározó tevékenység keretén belül.

Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra s az abban végbemenő változásokra.

A 3-7éves gyermeket képessé tenni a hit befogadására.

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartásával kívánjuk biztosítani azokat a tevékenységeket, melyekben a harmonikus személyiségfejlesztés megvalósul.

A nevelés folyamatában lehetőséget adunk a gyermekek egyéni képességeinek szabad kibontakoztatására, az egyéni életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem, a differenciált intellektuális érzelmek figyelembevételével.

 Fő feladataink:

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül:

·         a hitre nevelés erősítése,
·         az egészséges életmód kialakítása,
·         az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása,
·         az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

   

 

Óvodánk speciális szolgáltatásai:

 

·         Zene-ovi: A nagycsoportosok zenei előkészítésben részesülnek, a szülők kérésére, a nevelési időn túl.

 

·         Színház: Óvodánknak megállapodása van a Truffaldíno Bábszínházzal, akik eljönnek hozzánk előadásokat tartani. Ezen kívül nagycsoportosaink látogatják a Szegedi Nemzeti Színház gyermek-előadásait.

 

·         Néptánc: szülők kérésére, nevelési időn túl lehetősége van a gyermeknek játékos táncmozdulatok elsajátítására, néptánc alapjainak megismerésére.

 

·         Úszás: Nagycsoportos gyermekek részére lehetőség van vízhez szoktatásra, az úszás alapjainak elsajátítására.

 

·         Hitre nevelés: Átszövi az óvoda egész életét, mindennapos lelki beszélgetés (gyertyagyújtás), étkezés előtti és utáni imádság, templomlátogatások, délutáni pihenés előtti ima. Ünnepekhez szervesen kötődő közös szentmisék a családokkal együtt.

A jelentkezés módja:

Óvodánk saját jelentkezési lapján, amely beszerezhető az iskola portáján, az óvodában vagy az intézmény honlapjáról az aktuális időszakban. A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az iskola portájára, vagy az óvodába visszajuttatni.

További információk a jelentkezésről a Beiratkozás menüben.

Az óvodába azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a szülei érdeklődnek a keresztény szellemű nevelés iránt. A felvételkor előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik plébániai ajánlást hoznak, vagy testvérük szintén a Karolinába jár, illetve szülőjük intézményünkben dolgozik.

Óvoda hírei

 • Oviba hívogató Idén is vártuk óvodánkba a leendő ovisokat a szülőkkel együtt 2020. március 10-én egy vidám délelőttre. 
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. dec. 5. 6:13
 • JELENTKEZÉSI LAP A KAROLINA ÓVODÁBA a 2020/2021-as nevelési évre
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. dec. 5. 6:01
 • Városi ovis népdaléneklési verseny A 2019/2020-as tanév eredményei: Plugor Hunor      II. helyezett Hornok Amarilla    III. helyezett Varga Dorottya    III. helyezett A 2018/2019-es tanév eredményeiÓvodások énekeltek a Karolinában A szegedi ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2019. dec. 3. 5:24
 • Óvodába hívogató Idén is vártuk óvodánkba a leendő ovisokat a szülőkkel együtt 2018. március 7-én egy vidám délelőttre. 
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2018. márc. 7. 1:10
 • Játszóház és játszódélutánok nagycsoportos ovisoknak Idén is sok játékkal, mesével, zenével, vidámsággal vártuk a Karolina Általános Iskola játszóházába és játszódélutánjaira a nagycsoportos ovisoknak! 
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2018. jan. 29. 0:09
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 6 van). További elemek »