Igazgatói köszöntők

Kedves Látogatók!
Kedves Karolinások!

Köszöntöm a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium honlapján.

2013. február 1-én a Karolina iskola 20. születésnapján, amikor életemben először jártam az intézmény ünnepén, különleges öröm ért! Amint beléptem a terembe, megérintett a közösség ereje, jelenléte. Nagyon finom figyelmet tapasztaltam, amely egész nap áradt.
Pedagógusként, igazgatóként, mindig vágytam arra, hogy hasonló legyen körülöttem a közösség. Eddigi tanítványaimra és kollégáimra tisztelettel és szeretettel gondolva, el kell mondanom, hogy hasonló pillanatoknak részesei voltam, de ekkora közösséget, ahol az összetartó figyelem az első pillanattól érezhető, nem sikerült megtapasztalnom.
A felnőttek és a vezetők körében (akiket már régebb óta ismerek) szintén a Karolinára és az egyén fejlődésére való különös figyelmet éreztem. Ez biztatott arra, hogy a főigazgatói felkérést elfogadjam, és megtiszteltetésnek érezzem.
Bízom abban, hogy találkozásaink mindannyiunk fejlődését szolgálják majd. Úgy gondolom, hogy a folyamatos fejlődés (mai divatos szóhasználattal élve: az élethosszig tanulás) egyrészt természetes folyamat, másrészt pedig mindenkinek külön figyelmet kell fordítania (és reflektálnia) a maga és a közössége fejlődésére. Ez könnyűnek tűnik, de nem olyan egyszerű, hiszen pl. a fejlődéshez szükséges önismeret megszerzése, a tapasztalatok elfogadása nem mindig vidám folyamat. Amikor viszont eredményeként megszületik a változás, ami belülről indul és biztos lábakon áll, az nagyon sokat ér és felemelő.
Azt kívánom a Karolina minden „tagjának” (volt tanítványoknak, szülőknek is), hogy az itt szerzett élményekből táplálkozva legyen mindig erőnk a folyamatos fejlődéshez és azt, hogy sokszor átélhessük a közösség figyelmének áradását.

Szegedi Ágnes
főigazgató
Kedves Látogató!

Intézményünk a közoktatás teljes palettáját kínálja a hozzánk jelentkezőknek. Óvodától a gimnáziumi érettségig végig kísérjük tanítványaink életútját. Sajátosságunkkal megkíméljük a szülőket és diákokat az iskolaváltások okozta stressz helyzetektől.
Tanítványképünk egy konzervatív, de örök érvényű erkölcsi értékrendre épül. IGAZMONDÓ, akinek szavai, tettei és a tények teljes harmóniában vannak. EGYÜTTMŰKÖDŐ, aki képes közös, vonzó célban megegyezni és szabadságot adni/hagyni a megoldásra. TUDATOS, aki törekszik saját maga, társai, környezete megértésére. ALKOTÓ, aki képes az önkifejezésre, bátorságot tud venni a megszokottól való eltérésre. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ, a saját és környezete – emberek, tárgyak, természet – érdekeit együtt mérlegeli.

A tanítványkép minél tökéletesebb elérése érdekében korszerű nevelési elveket alkalmazunk a gyakorlatban:

– általános és keresztény emberi értékek közvetítése
– személyes példamutatás
– az emberi méltóság tiszteletben tartása
– közösségben közösségi emberré nevelés
– közéletre nevelés
– szakmai felkészültség
– új módszerek alkalmazása (kompetenciaalapú, kooperatív oktatás)
– nemzeti identitástudat erősítése
– a tudás és műveltség, mint érték közvetítése
– az ember a természet része- tudat elmélyítése, környezettudatos nevelés nyelvtanulási kedv és tényleges tudás fokozása
– kommunikációs készség fejlesztése
– internet tudatos és szelektív használatára történő nevelés
– tervezési és problémamegoldó képesség fejlesztése
– az egész életen át tartó tanulás és motivációjának kialakítása
– rugalmasság, kreativitás, nyitottság fejlesztése
– művészetek nevelő erejének alkalmazása

Ezen az oldalon minden héten friss, időszerű információk olvashatóak az iskolával, óvodával kapcsolatban. A sorozatosan megjelenő cikkek pedig a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokról, aktuális eseményekről adnak hírt. Reményeink szerint a képekkel színesített oldalak minden korosztály számára élvezetesebbé teszik a böngészést.