Közösségi élet‎ > ‎Öregdiákok‎ > ‎

Huszár Csilla öregdiákunk gyakornok Brüsszelben

HUNINEU - Gyakornoki program 2012 ősze
Huszár Csilla (Vajdaságból) - ,,Hogyan képviselném nemzeti közösségem az Európai Unió fővárosában?”

"A gyakornoki kiírást a Rákóczi Szövetség oldalán megpillantva rögtön tudtam, hogy jelentkezni fogok a pályázatra, mivel a HUNINEU Iroda honlapján olvasott tevékenységi kör első perctől fogva szimpatikus volt számomra: vajdasági származásom révén, elhivatottsági szempontból és érdeklődésem szerint is. Jó lehetőségnek mutatkozott ez a gyakornoki program a külföldi tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre és ismeretek szerzésére a szakma legjobb ismerőitől, nemzetközi környezetben.

Nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy pályázatom alapján lehetőséget kapok az iroda munkáját másfél hónapig segíteni. A hozott elképzeléseimmel és nagy motivációval érkeztem Európa fővárosába, ahol szeretettel fogadtak a HUNINEU munkatársai és a Magyar Ház lakói, ahol másfél hónapig vendégeskedem majd.
A nevem Huszár Csilla, 28 éves vagyok. Horgosról érkeztem, Vajdaság Észak- bácskai részéből, ahol mind a mai napig többségben élnek a magyar emberek. A Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karának jogász szakán végeztem. AZ egyetem befejezését követően úgy éreztem, hogy meg kell tanulnom szerbül, hogy értsem az államnyelvet, ha visszatérek szülőföldemre. Ez is egy három éves kitérő volt az életemben, amikor egyetemi keretek között tanultam meg szerbül és ukránul.

Már tanulmányaim alatt foglalkoztatott a határon kívül élő magyarok helyzete, demográfiája, így vettem górcső alá szakdolgozatomban is, elsősorban idegenrendészeti szempontok szerint vizsgálva a határon túli magyarok jogállását Magyarországon.

Tehát a vajdasági létet nemcsak a saját tapasztalataimból, a sajtóból és a híradásokból ismerem, hanem – gyakorlatias tapasztalatokból merítkező egyén lévén – tanulmányoztam a szerbiai kisebbségekre vonatkozó jogszabályokat és azok tényleges megvalósulását, különös tekintettel nyelvi jogainkra, az anyanyelvhasználat kérdéseire. Véleményem szerint ebben a soknemzetiségű vajdasági régióban más nemzetek elfogadásával, tisztelettel és nyitott szemlélettel lehet békében élni és gyümölcsöző módon fejlődni.

Immáron magyar állampolgárként is büszkén vállalom, hogy a Délvidékről származom. Igen, én magyar vagyok, csak egy másik országba születtem. Hitvallásomat pedig Kosztolányi Dezsőt idézve tudom a legjobban összefoglalni: ,,Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”

A mi délvidéki magyar közösségünk sokat adott szellemileg és lelkileg is Magyarországnak, remek emberek alkottak itt, és jelenleg is aktívan formálják a magyar kulturális, irodalmi és művészeti életet. A külhoni lét pedig még jobban megerősíti az itt élő embereket abban, hogy szorgalmasan és kitartóan dolgozzanak, amely nem mindig könnyű.

Az elmúlt évtizedekben a kivándorlás következtében számarányilag jelentősen csökkent a magyar ajkú lakosság, amelynek legfőbb oka a munkahelykeresés, a biztosabb egzisztenciális alapok megteremtése és a magyarországi felsőoktatásban való továbbtanulás. Ez utóbbi probléma orvoslására, a migrációs potenciál csökkentése érdekében egy magyar nyelvű, magas színvonalon működő szülőföldi egyetem létrehozása lenne a megoldás, mely európai szemléletet és lehetőségeket biztosítana hallgatói számára, magasan kvalifikált tanárokat és oktatókat foglalkoztatna, illetve képezne. Amit még fontosnak tartok kiemelni az a vajdasági tartomány autonómiájának kivívása, amely valóban e régió gazdasági erejét és önazonosságát erősítené, ezáltal egy gyorsan fejlődő és az itt élő magyar kisebbség számára is több jogot biztosító élettérré válna.

Már a gyakornokság elmúlt egy hete alatt sokat tanultam, többek között azt, hogy az Anyaországon kívül élő magyar emberek, nem csupán a szomszédos államokban kisebbségi státuszban lévő csoport, hanem a magyar közösség integráns része.

Magyarországnak nemcsak segítséget kell nyújtania a kisebbségi sorsban élő magyaroknak, hanem felelős ezekért a közösségekért a megmaradás, a történelmi, kulturális és szellemi hagyományok megőrzése illetőleg jövője tekintetében. A Hunineu Iroda is sokat tesz ezen célok megvalósítása érdekében, aminek én is részese lehetek a 6 hetes gyakornoki programom ideje alatt. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek."
Comments