Anyanyelvápoló szakkör

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Tevékenysége a Katolikus Rádió Szóról szóval, a Duna Televízió Nyelvőrző műsorához kapcsolódik. Feladatunk a műsorokban feladott mondatok elemzése, értelmezése, elméleti ismeretek továbbgondolása.
Az Édesanyanyelvünk folyóirat cikkeiből szoktak beszámolókat tartani a tanulók.
Minden órán egy-egy új nyelvi játék típussal bővül ismeretünk.
A tevékenységünkről 2 hetente levélben számolunk be a rádió és a televízió műsorának.
Rendszeres, jó színvonalú munkánkért ebben az évben kétszer kaptunk jutalmat.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Tanórákon ritkán nyílik lehetőség arra, hogy a tanulók az anyanyelv életéről gondolkodjanak. Elmondják a nyelv használatával kapcsolatos élményeiket. Az anyanyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia valamennyi műveltségi terület fejlesztéséhez szükséges. Kiemelt cél az értő olvasás gondozása, továbbfejlesztése. A kulturált nyelvi magatartás a rugalmas alkalmazkodást is jelenti. A nem verbális kommunikáció eszköztárának megismerése, alkalmazása változatos helyzetekben. IKT eszközök alkalmazásával tanulják a forráskutatásnak ezt a lehetőségét is.

4.5 A humánerőforrás:
A szakkör vezetője magyartanár. Meghívott előadók: Tóth Béla író, dr. Rozsnyai Jenőné. A testvér szakkör munkájának irányítója: Némethné dr. Balázs Katalin. Az Anyanyelvápolók Szövetségének vezetősége, a budapesti programokat: dr. Deme László, Kerekes Barnabás szervezte.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumait itt töltheti fel: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb.
Innováció alapdokumentumának megnevezése:A szakkör tanmenete


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumokat itt töltheti fel: kép, hang, videó, stb.


5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktató-nevelő munkát segítő dokumentumok, kiadványok

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
Comments