Mit üzennek a magyar tájak, városok

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Elengedhetetlen, hogy tanulóink ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése. A fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönözzük.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A hagyományos osztálykiránduláshoz képest annyiban hordoz ez újdonságot számunkra,hogy a kereteket témahétté tágítva tágabb összefüggésbe tudjuk helyezni a megismerni kívánt területet. Szervesebben be tud épülni az adott évfolyam tananyagába, elősegítve a mélyebb megismerést.

4.5 A humánerőforrás:
osztálytanítók, (osztályfőnök és segítő tanár) külső foglalkozásvezetők, múzeumpedagógusok, mesterségek képviselői

4.6 A fejlesztés dokumentumai:
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Témahét 2. osztályosoknak
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Témahét 3. osztályosoknak
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Témahét 5. osztályosoknak

4.7 Az innováció egyéb dokumentumai:
- dokumentum megnevezése:Kép 2. osztály
- dokumentum megnevezése:Kép 3. osztály
- dokumentum megnevezése:Kép 5. osztály

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
Comments