Családbarát iskola

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
A családi nap elsődleges céljai:Kézműves termékek készítése a karácsonyi vásárra.A gyermekek, családok közötti kapcsolatok mélyítése, tapasztalatok cseréje.Kedveskedni a hangszeres, zenei ének és vers bemutatókkal a családtagoknak.Tevékenykedtetéssel megéreztetni a munka örömét.Esztétikus dekorációk készítése.Ebben a tanórán kívüli programban is különleges gondot fordítunk a kulcskompetenciák fejlesztésére, a:Szociális és állampolgári kompetenciára. A kezdeményezőképességre és vállalkozói kompetenciára.Az esztétikai – művészeti tudatosságra és kifejezőképességre.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A kulcskompetenciákra épülő kiemelt fejlesztési feladatok közül előtérbe helyeztük az énkép-önismeretet.Az aktív állampolgárságra-demokráciára nevelést.A gazdasági nevelést.A környezettudatosságra nevelést.A testi és lelki egészséget.Kézműves termékek készítése a majálisra.A gyermekek, családok közötti kapcsolatok további mélyítése, tapasztalatok cseréje.Szülők és gyermekek információi élményei, feladatai a felső tagozatos tanulmányok kapcsán.A tapasztalatok felhasználása a továbbtanulási szándék kialakításához.Tevékenykedtetéssel megéreztetni a munka örömét és hasznát.Esztétikus kézműves termékek készítése a majálisra árusítás céljából.Együttes játékkal, sportolással biztatni a gyermekeket az egészséges életmód folytatására, a baráti, társas kapcsolatok erősítésére, a verseny ösztönző szerepére.A tanórán kívüli programok jelen formájában szintén különös gondot fordítottunk a kulcskompetenciák fejlesztésére aSzociális és állampolgári kompetenciára.A kezdeményezőképességre és vállalkozói kompetenciára.Az esztétikai – művészeti tudatosságra és kifejezőképességre.A kulcskompetenciákra épülő kiemelt fejlesztési feladatok közül előtérbe helyeztük:Az énkép-önismeretet.Az aktív állampolgárságra-demokráciára nevelést.A gazdasági nevelést.A környezettudatosságra nevelést.A testi és lelki egészséget.

4.5 A humánerőforrás:
osztálytanítók, osztályfőnökök, segítő pedagógusok, szülők

4.6 A fejlesztés dokumentumai:
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Innováció leírása
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Innováció leírása
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Innováció leírása Óvoda


4.7 Az innováció egyéb dokumentumai:
- dokumentum megnevezése:Képgaléria
- dokumentum megnevezése:Képgaléria
- dokumentum megnevezése:Játszóház az ovisokkal


5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Egyéb:Szabadidő hasznos eltöltése

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- óvoda
- általános iskola
Comments