Erőszakmentes kommunikáció

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása

Az Együttműködő Kommunikáció használata kapcsolatainkban jó lehetőség arra, hogy gondolatainkat, érzéseinket, szükségleteinket és kéréseinket magunk és mások számára is érthető módon kifejezzük. A békés együttműködés lehetőségét kínálja, s hozzájárul hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek. A témahét lehetőséget biztosított az intenzív gyakorlásra és tudatosításra.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Az EMK alapjait próbáljuk lerakni osztályunkban már 3. éve. Az olvasmányokban, történeteken keresztül a gyerekek már felismerik az EMK lépéseit, az adódó konfliktusaikban azonban még segítséget igényelnek a megoldáshoz. Célunk elsősorban a gyermekek egymás közötti kapcsolatainak alakítása, az önismeret fejlesztése.

4.5 A humánerőforrás:
Az EMK témahét szervezője a 3. b osztály osztálytanítója. Bekapcsolódtak ferences szerzetesjelöltek, a bemutatóórákat Jónai Éva Hava nemzetközi EMK tréner vezette érdeklődő szülők és kollegák részvételével, illetve társtréner is tartott órákat.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai:
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Témahét
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Témahét programja
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Bemutató óra vázlata


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:


5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
Comments