Nyelvi projekt felsősöknek

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
2010. március 5- április 7-ig között Nálatok laknak-e állatok? címmel három hetes idegen nyelvi projektben vett részt három évfolyam.A különböző nyelvi szinteken lévő csoportok más-más résztémakörben dolgozhattak. Az ötödik évfolyamon a háziállatok, házi kedvencek és kisállatok volt a téma, a hatodik évfolyamban a veszélyeztetett állatok és állati rekordok, a hetedik évfolyamban pedig a vándormadarak és a vadgazdálkodás.A diákok közös ötletbörze után eldönthették, mivel szeretnének foglalkozni. Kisállat kereskedéseket, állatkertet látogattak,madárvonulást néztek. Sok időt töltöttek nyomtatott és elektronikus szótár és egyéb szakirodalom böngészésével.Végül nyelvtanáraik és külsős szakemberek segítségével nagyszerű produktumok születtek (filmek, power pointos bemutatók, újságok, plakátok,képregények, színdarabok és makettek), melyeket ünnepélyes keretek közt mutattunk be. A plakátokból, újságokból, képregényekből és makettekből állókiállítás a Szent György terem galériáján volt megtekinthető.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A hagyományos tanítási módszerrel ellentétben a megismerés főforrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi.A csoportmunka lehetőséget nyújt számos más,nagyon értékes kompetencia fejlesztésére Ilyenek pl. a kommunikációs készség,az együttgondolkodás, tolerancia és egymás iránt érzett felelősségtudat...stb. A tanulók szociális kompetenciáját is a lehető legjobban fejleszti, mivel túlmutat a hagyományos iskolai (tanár-diák) kereten. A diákok az iskolai tanórákon kívüli elfoglaltságok alkalmával megtanulhatják hogyan viselkedjenek felnőttekkel,idegenekkel iskolán kívüli, hivatalos helyzetekben.A projekt módszerrel a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját képesek felfedni, mivel a projekt a tantárgyi témán túlmutat, számos műveltségterületet kapcsol össze.A projektmunka elősegíti a gyermekek kreativitását, az összefüggések felismerésének képességét, tervezési képességüket, kifejezőkészségüket. Informatikai eszközhasználati készségük hatalmas léptékkel halad előre.Megtanulják hogyan kell szöveget szerkeszteni,power pointos bemutatót készíteni.Nem utolsó sorban fejlődik önismeretük. Sokkal önállóbbak lesznek a projekt végére.

4.5 A humánerőforrás:
nyelvtanárok, külső segítők, szakemberek (számítástechnikusok, média szakember, technikusok,madarászok,kisállatkereskedők)

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai:
- innováció alapdokumentumának megnevezése: 3 évfolyam anyaga
- innováció alapdokumentuma:
- innováció alapdokumentumának megnevezése: Résztvevők_alkotások


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok.
Igy dolgoztunk - fotók
Eredmények - fotók

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola 
Comments