Reggeli kör

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Hétfőn reggelente és a hét többi napján reggelenként egy negyed órában az osztályfőnök meghitt közegben együtt van a csoporttal. Az évfolyamok tanmeneteinek témái a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve épültek egymásra, a NAT által meghatározott kulcskompetenciák fejlesztési területeit, feladatait szem előtt tartva, a Katolikus Kerettanterv ajánlásait felhasználva.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Az IKT eszközök, PowerPoint vetítés rendszeres használata által a pedagógusok nyitottabbá váltak a digitális eszközök, az internet által nyújtott lehetőségek alkalmazására. Változatosabb munkaformákkal, módszerekkel, kooperatív technikákkal fejlesztettük a közösséget, az együttműködést, a különbözőségek tolerálását. Ez is segítette az SNI, BTMN tanulók integrált nevelését. Az osztályfőnöknek minden reggeli napkezdésen alkalma nyílt felmérni az osztály állapotát, ráhangolódni, előkészíteni a napot, alakítani a csoporton belüli társas kapcsolatokat. Ez a rendszeres odafigyelés lehetőséget adott az értékek elmélyülésére, belsővé válására, a vitakészség alakítására, a helyes önértékelés fejlesztésére, valamint a mások által megfogalmazott vélemények elfogadására.

4.5 A humánerőforrás:
igazgató, osztályfőnök, osztályban tanító pedagógusok, fejlesztő pedagógus, technikai dolgozók, külső előadók, védőnő, iskolaorvos

4.6 A fejlesztés alapdokumentuma:
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Tanmenet 1-2. osztály
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Tanmenet 3. osztály
- innováció alapdokumentumának megnevezése:Tanmenet 4. osztály


4.7 Az innováció egyéb dokumentumai:
Dokumentum megnevezése:Képek, a feltöltött fájl:

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktató-nevelő munkát segítő dokumentumok, kiadványok

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
Comments