Színházbarát iskola

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
A gimnázium (7-12.évfolyam) számára színházlátogatásra van lehetőség a tanév során. A diákok bérletet váltanak. Ez 5 előadásra érvényes a Szegedi Nemzeti Színház bemutatóira: három előadás a Nagyszínházban, kettő pedig a Kisszínházban. Az évad során a kötelező irodalom egy-egy darabja is színpadra kerül, ezzel még közelebb kerül a diákokhoz és az irodalomórákhoz a látott produkció. Az innováció célja a színházlátogatás megkedveltetése.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A színházlátogatás szorosan kapcsolódik a diákok érdeklődési körének kiszélesítéséhez, az értékes irodalmi művek megismerésének folyamatához. A tanórai feldolgozás mellett komoly segítséget nyújt egy-egy mű színpadi megjelenítése. A színházba járás társadalmi mintáját így nemcsak a családban ismerik meg, hanem az iskola is bevezeti a diákokat ebbe a szórakozási, kulturális tevékenységi formába. A gimnáziumi évek során elsajátított magatartási modellt a diákok magukkal viszik az önálló életükben is, kedvet kapnak a gyakori színházlátogatáshoz.

4.5 A humánerőforrás:
A szervező tanár irányításával a diákok a tanév elején bérletet váltanak a szülők beleegyezésével. A diákok a szervező tanár irányításával az előadások előtt és után megbeszélést, értékelést tartanak.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai
- innováció alapdokumentuma: 

- innováció alapdokumentuma: 

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
- szakiskola
- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments