Tájbejárás

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Helyem a természetben, ismerkedés lakóhelyünk, hazánk természeti adottságaival, tájékozódás az élő és élettelen természetben. Ismerkedés a történelmi múltunkkal, személyekkel, helyekkel, eseményekkel. Értékeink megismerése, ápolása, megóvása. Kirándulás alkalmával lehetőség nyílt az osztály közösségének formálására, egymás alaposabb megismerésére, egyéni és kisebb csoportos beszélgetésre. Megtapasztalhatták a gyerekek az egymásra utaltság érzését, kölcsönös segítségnyújtás nélkülözhetetlenségét.A túrák alatt növekedik a diákok állóképessége, kitartása, erősödik felelősségérzetük is.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Tudatosabb, átgondoltabb felkészülést, szervezést igényelt mind a pedagógustól, mind a tanulóktól. A digitális kompetencia fejlesztése történt a gyűjtőmunka során. A dokumentálás, folyamatos fotózás sok figyelmet követelt. Ezáltal a tanulók átfogóbb, mélyebb ismeretekhez jutottak a megismert, bejárt tájakról. Változatos munkaformákat, módszereket, több kooperatív együttműködést alkalmaztunk.Környezettudatos magatartás alkalmazása a természetben.

4.5 A humánerőforrás:
osztálytanítók, kísérő pedagógus, szülők, külső előadók, múzeumpedagógus, idegenvezető

4.6 A fejlesztés dokumentumai:
- innováció alapdokumentuma: 1-2. osztály 
- innováció alapdokumentuma: 4. osztály
- innováció alapdokumentum: 6. osztály 


4.7 Az innováció egyéb dokumentumai:
- dokumentum megnevezése:fotók 1-2. osztály
- dokumentum megnevezése:fotók 4. osztály
- dokumentum megnevezése:fotók 6. osztály

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
Comments