Családi életre nevelés program

Az innováció tömör tartalmi leírása:
Célunk a diákok figyelmét felhívni az emberi élet értelmének, lehetőségeinek tágabb horizontjára, ezekről közösen, alkotóan gondolkodni. A valahová tartozás jelentőségét megfontolni, feltételeit, lehetőségeit kidomborítani. Tanítani a gyerekeket, hogyan lehet a gondolatokat, elképzeléseket megosztani, egymás véleményét meghallgatni, figyelembe venni. Mindez egy kommunikációs tréning keretében.

Az innováció újdonságértéke az intézmény életében
A különböző évfolyamok-korosztályok lelki/szellemi érettségét figyelembe véve szakemberek bevonásával komplex programot dolgoztunk ki, mely a jövőben könnyen adaptálható az aktuális osztályokban.
Fejlesztés alapdokumentumait itt töltheti fel: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb.
Innováció alapdokumentumának megnevezése:
A program leírása - 8.a, 9.a
Innováció alapdokumentumának megnevezése:
A program leírása - 10.a, 11.b 
Innováció alapdokumentumának megnevezése:
A program leírása - 12a, 12.b 


Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok

Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments