Egészséges életmódra nevelés

Az innováció tömör tartalmi leírása:
Az egészség témahét keretén belül a táplálkozással foglalkoztunk. Szinte minden tantárgyban meg tudott jelenni ez a téma, úgy mint élelmiszer-kémia, az ember emésztőrendszere, sültfagyi készítés, mint fizikai kísérlet, víztorony látogatás földrajz órán, idegennyelveken éttermi szituációs játékok, stb. A programot tovább gazdagította Berecz András mesemondó előadása, és a közös élményfürdőzés.A diákok bepillantást nyerhettek a fogyatékkal élők világába és megismerkedtek az egészségfejlesztés fogalmával.
Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Az egész tantestület részt vesz a projektben (mindenki a munkakörének megfelelő mennyiségben) az előkészülettől az értékelésig, és a diákokat is bevonjuk a program összeállításába. Az egész gimnázium külön órarend szerint mozog a három nap során.
A humánerőforrás:
Minden gimnáziumi tanár és gimnáziumi osztály részt vett a programban. Ezen kívül hívtunk vendég előadókat is. A fogyatékkal élők segítségével megtapasztalhatták a diákok, hogy milyen lehet vakként, kerekes székesként, vagy végtaghiányosként törekedni a teljes értékű életre. Berecz András mesemondó is énekes szórakoztatott minket népmeséivel, ízes beszédével. Három iskolán kívüli helyszínre is ellátogattunk a témahét során: Víztorony, Pick Múzeum, Élményfürdő.

A fejlesztés alapdokumentumai:
Innováció alapdokumentuma:


Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok.

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
- szakiskola
- gimnázium
- szakközépiskola
- alapfokú művészetoktatási intézmény
Comments