Internetrikus projekt

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Többségi magyar és kisebbségi roma gimnazisták közös tréningje. A tréning három alkalomból, összesen 9 napból áll. Ennek során önismeret, kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés, tolerancia és asszertivitás mint téma köré sorolva zajlanak foglalkozások felépített rendben. A tréninget képzett szakemberek tartják, csoportonként ketten.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A nemrég indult sajókazai dr. Ambédkár Gimnáziummal és a kecskeméti Piarista Gimnáziummal indítottuk a közös programot. A tréning saját élményű tréning, azaz a diákok nem elméletben, hanem személyes találkozások, közös tevékenységek által fejlesztik készségeiket a trénerek vezetésével. A tréning abban segít, hogy a diákokban erősítsük az elfogadó attitűdöket, együttműködőbbek legyenek a társadalmi integráció terén. Mindezt nem moralizáló, elméleti képzéssel érjük el, hanem a diákok személyiségfejlesztésével saját közvetlen tapasztalatuk által. A program önmagában is megállna a személyiségfejlesztés terén; az, hogy interetnikus kontextusban valósul meg, hozzáad ehhez az egyébként is hasznos programhoz. Mind a többségi, mind a kisebbségi résztvevők számára jelentős segítség a személyiségfejlődésében és a kommunikációs fejlődésben. Hatékonyan segíti az iskola befogadó jellegének erősítését.

4.5 A humánerőforrás:
A belső erőforrás a szervező tanárok illetve a résztvevő diákok. Szükséges a szervező tanárok elkötelezettsége és jó kapcsolata a diákokkal, hogy motiválni tudja őket a részvételre. Jó szervezési készség is szükséges a program lebonyolításának biztosítására.
A résztvevő diákoknál nem feltétel a toleráns hozzáállás, egyedüli feltétel a nyitottság, érdeklődés és őszinteség. Tehát nem probléma akár az erősen elutasító attitűd sem, ha a diák hajlandó belemenni a személyes találkozást magában foglaló programba, és hajlandó vállalni ott önmagát, érzéseit, gondolatait, akármilyenek is azok.
Külső személyi erőforrásként szükségesek a trénerek, csoportonként (10-16 fő) 2 tréner szükséges, akik ismerik a tréning módszertanát. Jelenleg 4-6 tréner van, akik ezt ismerik, mert számunkra adaptálták ezt a programot.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumi:
Innováció alapdokumentuma: 


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments