Tájbejárás

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
A magyar tájak természeti és ember alkotta értékeinek bemutatása. A meglévő értékek veszélyeztetettsége, oltalmazása. Megismerjük egy-egy magyar tájegység jellegzetességeit, nevezetességeit, egyedülálló jellemzőit, életközösségeit, környezetvédelmi problémáit.

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Az adott tájegységen zajlik a projekt, a diákok a helyszínen megtapasztalhatják a tanultakat.

4.5 A humánerőforrás:
A programot az osztályfőnök szervezi szakemberek bevonásával.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai:
Innováció alapdokumentumának megnevezése: - 8.a
Innováció alapdokumentumának megnevezése: - 10.a
Innováció alapdokumentumának megnevezése: - 12.a


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:
- p1010291.jpg
- tajb2.jpg
- tajb3.jpg

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
- szakiskola
- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments