Testvérosztály projekt

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása
A program során nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok személyiségének kibontakozásának elősegítésére.
Célunk, hogy egészséges férfi-nő kapcsolat, reális énkép, önbizalom, önbecsülés alakuljon ki a diákokban. Fontosnak tartjuk a szociális és életviteli kompetenciák körébe tartozó attitűdök, készségek és képességek fejlesztését, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének egyaránt.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A találkozás szervezésében (előkészítés, lebonyolítás, értékelés) tevékenyen részt vesznek a diákok. Az innováció három iskola közreműködésével zajlott. A program során az osztályfőnök a szaktanárokat is bevonja.

4.5 A humánerőforrás:
Az osztályfőnök szaktanár kollégáinak bevonásával koordinálja a projektet.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai:
- innováció alapdokumentuma: a program leírása: 10.a
- innováció alapdokumentuma: a program leírása: 12.a


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:
- dokumentum megnevezése:foto1, a feltöltött fájl: wien2009.jpg
- dokumentum megnevezése:foto2, a feltöltött fájl: p1010073.jpg
- dokumentum megnevezése:foto3, a feltöltött fájl: p1010101.jpg

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
- szakiskola
- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments