Thematischer Sommerkurs

Thematischer Sommerkurs - Nyelvi tábor

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Programunk során a diákok a tanévben szerzett ismereteiket elmélyítik, illetve olyan új ismeretekre tesznek szert, melyek elsajátítása tanórai keretek között nem feltétlenül biztosított. A foglalkozásokon a szokásosnál nagyobb hangsúlyt adunk az országismeretnek, a kulturális ismereteknek, továbbá célunk a diákok figyelmét felhívni társadalmi problémákra. Fejlesztjük: a beszéd, a szövegértés, az írás és az olvasás készségét.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
A program során nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtanulás mellett a különböző társadalmi problémák idegen nyelven történő megbeszélésére, feldolgozására. A tábor során az idegen nyelv nem csupán a program célja, hanem eszköze is.

4.5 A humánerőforrás:(
Az iskola egy szaktanára szervezi a tábort, az órákat 4 tanár tartja

4.4 A fejlesztés alapdokumentumai:
Innováció alapdokumentumának megnevezése:


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:
5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:

- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments