Toleranciahetek

Tolerancia hetek - Háromhetes tantárgyi projekt idegen nyelvből

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Több gimnáziumi idegen nyelvi (angol, német, francia, olasz) csoport három hetet meghaladó időn keresztül a tolerancia témáját dolgozta föl, egy-egy kiválasztott film alapján. Változatos feladatokkal és módszertani eszközökkel fejlesztettük tanulóink idegen nyelvi kompetenciáját és más készségeit. Célunk volt más kultúrák megismerése és a különbözőségek felfedezése, az előítéletek lebontása, és a témával kapcsolatos vélemény megformálása idegen nyelven.

4.3 Az intézmény saját weboldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Újdonságot jelentett tanár és diák számára egyaránt, hogy a tanórák alatt kilépve a megszokott tankönyvi világból egy filmen keresztül jártunk körbe egy témát. Tanulóink több módon kifejezhették kreativitásukat és eddig nem megszokott módszerekkel fejleszthették idegennyelv tudásukat (szinkronizálás, prezentáció és plakát készítése, bemutatása). Internetes és könyvtári kutatómunkát végeztek csoportban és egyénileg.

4.5 A humánerőforrás:
Ebben az innovációban öt nyelvtanár és 5 osztály 8 idegen nyelvi csoportja vett részt.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai.
- innováció alapdokumentumának megnevezése: - angol nyelv, a feltöltött fájl:

tolerancia_hetek_angol_hhzsszr.doc


- innováció alapdokumentumának megnevezése: - német nyelv, a feltöltött fájl: tolerancia_hetek_nemet_8.a_9.ab_10.a_dzs.doc
- innováció alapdokumentumának megnevezése: - francia és olasz nyelv, a feltöltött fájl: tolerancia_hetek_francia_9.ab_10.a_kn_olasz_10.a_to.doc

4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:
- dokumentum megnevezése:foto1, a feltöltött fájl: foto1
- dokumentum megnevezése:foto2, a feltöltött fájl: foto2

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- gimnázium
- szakközépiskola
- kollégium
Comments