Bátran megyek iskolába

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
Célunk: Tudásvággyal telve kíváncsian menjenek az iskolába a gyerekek. A nevelés személyiségfejlesztés alkalmazása a kompetencia területeken belül. A fejlesztést szolgáló módszerek bemutatása, az iskolai befogadás támogatása. Óvoda és iskola, szülők és óvoda kapcsolattartási formáinak bemutatása.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:
www.karolinaiskola.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Megújult módszertani ismeretek alkalmazása a gyermekek fejlesztésének folyamatában. Kiemelt figyelmet fordítunk a cselekvő, manipulatív gondolkodás fejlesztésére. Új módszerek alkalmazása az ismeretszerzés alkalmával (projektmódszer, témahetek). Egyszerű kísérletek folyamatos tevékenykedés. Csoportos és egyéni tevékenykedés melynek során lehetőség adódik a differenciált fejlesztésre, az ismeretek sokoldalú alkalmazására.

4.5 A humánerőforrás:
Az óvodapedagógus szerepének megváltozása, nem ismeretátadó, közlő, inkább gyermekeket gondolkodtató és cselekedtető szemlélet alkalmazása. A jól alkalmazott és tudatos értékelés a gyermek egyéni képességeinek fejlettségének figyelembevételével. A gyermekek érdekében az együttes nevelés céljának eléréséért a szülőkkel intenzívebb és konkrétabb kapcsolat kiépítése.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumait itt töltheti fel: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb.
  • innováció alapdokumentumának megnevezése:Innováció kidolgozása
  • innováció alapdokumentumának megnevezése:Nevelési terv óvoda

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:
- Oktatási-nevelési módszerek

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- óvoda
- általános iskola
Comments