Pályázatok‎ > ‎

TÁMOP

ájékoztató a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című nyertes pályázatunkról (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0139)

A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.

A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését előtérbe helyező programra a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendje, mint fenntartó, 3 intézményével pályázott, olyan módon, hogy ezzel az óvodától az érettségiig felmenő rendszerben biztosítja az új típusú nevelési-oktatási programban való részvétel lehetőségét.

A fejlesztés célja az volt iskolánkban, hogy támogassa a megindult projekteket, szolgálja a szakmai megújulást, s olyan képességek és készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, melyre tanítványainknak egész életen át szükségük lesz.

A program megvalósítása a 2009/10-es tanév folyamán törtét. A pedagógusok módszertani továbbképzéseken vettek részt, majd a kiválasztott tanulócsoportokban tanítottak az oktatócsomag és (a részben) új módszerek alapján.

Intézményünkben összesen 16 tanulócsoportban került bevezetésre kompetencia alapú program:
- szövegértés-szövegalkotás
- matematika
- idegen nyelv
- szociális és életviteli, valamint életpálya kompetencia moduláris oktatási program

A csomagokat az általános iskolában és a gimnáziumban bizonyos évfolyamokon vezettük be.
További programokba, fejlesztésekbe szinte minden kollégánk bekapcsolódott. A pályázat szakmai vezetője az általános iskolában Ferentziné Lovászi Márta, a gimnáziumban Bánné Dely Zsófia volt.

De mit is jelentett a mindennapokban, a tanítás-tanulás során?

A tanórákon ez az új munkaforma nagyobb tanulói aktivitást igényelt, a diákoknak csoportban kellett dolgozniuk, valamilyen tevékenység (pl. tanulói projekt) végrehajtása közben kellett megszerezniük az ismereteket. Az internetet és a számítógépet ezeken a órákon az érintettek legalább 25 %-ban alkalmazták. Azaz nemcsak a tanár magyarázta el a tananyagot, hanem a tanulóknak maguknak is nagyobb részben hozzá kellett járulniuk a tudás megszerzéséhez, azután pedig azt alkalmazniuk kellett feladatok megoldása formájában. Nem teljesen új dologról van szó, de ilyen átfogó, kidolgozott program alapján ez a megközelítés még nem volt jelen iskolánkban.

A tanulási módszerek megkívánták, hogy egy-egy alkalommal a szülők tapasztalatait is kikérjék a diákok, s tudásukat behozzák az iskolába. Ezen alkalmakkal számítottunk a szülők együttműködésére.

A pályázat keretében volt egy csoportunk, mely egy háromhetes projektet valósított meg: az idegen nyelvi munkaközösség a „Tolerancia hetet” szervezte. Részletes kidolgozásra kerültek már működő és újabb projektek is.

Összefoglalva olyan újításokat vezettünk be, amelyek megítélésünk szerint megfelelő választ tudnak adni az oktatás részéről a mai világ kihívásaira, ugyanakkor szervesen kapcsolódnak iskolánk céljaihoz, pedagógiai programunkhoz.Gimnáziumi pályázataink itt megtekinthetőek.

Általános iskolai pályázataink itt megtekinthetőek.

Comments